ચમચી અને પચ્ચી

~ પચી બોલે તો… ચમચી. ચમચી નો ફોટો

~ બગ્ગુ ચમચી ને પચી કહે છે અને ગમે એટલું સુધારીને બોલાવો તો પણ એ પચી જ કહેશે. 😇

~ વ્રજ શરૂઆતમાં તેને મંચી કહેતો!

~ વ્રજ વખતે આવા શબ્દોનું લિસ્ટ બનાવવાનો વિચાર કર્યો હતો પણ આળસમાં ચુકી જવાયું. આજે તો એ સમયના ઘણાં શબ્દો ભુલાઇ ગયા છે.

~ હવે, નાયરાએ મોકો આપ્યો છે તો તેના એવા બધા શબ્દોનું લિસ્ટ બનાવવાનું ફરીવાર વિચારું છું. (ભવિષ્યમાં આ બધા શબ્દો પણ ભુલાઇ જશે એ નક્કી છે.)

~ જ્યારે બોલવાનું શરૂ કરે ત્યારે દરેક બાળકના ઉચ્ચાર ખાસ હોય છે. જો કે બીજાને રસ ન હોય પણ મા-બાપ માટે તે ભાષા સૌથી ઉત્તમ હોય છે જેમાં બાળક વસ્તુઓને તેના કાલા-ઘેલા નામથી ઓળખતા શીખે.

ચમચી અને પચ્ચી

3 thoughts on “પચી

    1. ઉચ્ચાર શબ્દોથી નોંધતા રહેવાય પણ તેના અવાજમાં નોંધી રાખવા મુશ્કેલ છે. તકલીફ એ હોય કે ફોન ન દેખાવો જોઇએ રેકોર્ડ કરતી વખતે, નહી તો પછી રેકોર્ડીંગ સાઇડમાં હોય અને ફોનમાં તેને ગમે એ જ કરવા દેવું પડે.. પછી તો યુ-ટ્યુબ કે ગેમ્સ ચાલતી રહે… ચાલતી રહે… ચાલતી જ રહે…….

      અને એમ પણ અમારા ઘરમાં ફોનનો કામ સિવાય ઉપયોગ ન કરવો.. એવી આચારસંહિતા લાગુ છે! નિયમ એટલે નિયમ. 🙂

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...