વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

આમ તો વિચાર્યુંં‘તું કે નાયરાના ફોટોની એક અપડેટ મુકીશ પરંતુ ઘણાં સમયથી વ્રજના ફોટો પણ બાકી છે. એટલે અમે વિચારને થોડોક બદલ્યો છે! (ટાઇટલમાં વ્રજ અને નાયરા જોઇને સમજાઇ ગયું હશે.)

ભાઇ-બહેનને સાથે રાખવાની ઇચ્છા મનમાં રાખીને હવે વ્રજ અને નાયરા બંનેના સાથે હોય એવા ફોટો આજે અપલોડ કરું છું. (જેથી કોઇ એકને અન્યાય ન થાય.🙂)

અને મારી બગ્ગુના ફોટો માટે એક અલગ અપડેટ તો આવશે જ. (સિલેક્શન ચાલે છે કે કયા-કયા અપલોડ કરું, ત્યાં સુધી આ બધા જોઇ લો.)

vraj and nayra

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

અને આ છેલ્લે ઉત્તરાયણના સમયની ક્લિક!..

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

6 thoughts on “ફોટોઃ વ્રજ અને નાયરા

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...