~ જો હું સરકારની તરફેણમાં બોલું કે લખું તો મારી પાસેથી સરકારના પ્રવક્તા તરીકે જવાબ માંગવામાં આવે છે અને જો વિરુધ્ધમાં મત રજુ કરું તો વિરોધપક્ષના નેતા તરીકે સવાલ કરવામાં આવે છે.

~ પક્ષ, સરકાર, ધર્મ, રિવાજ, વ્યક્તિપુજા કે વ્યક્તિદ્રેષથી આગળ પણ દેશના એક નાગરિક તરીકે મારો અંગત મત હોઇ શકે એવી સમજણ આપણે ક્યારે ખોઇ નાખી? હમ સબ હંમેશા સે તો ઐસે ન થે… પ્રજા તરીકે રાજકીય પક્ષો વચ્ચે વહેંચાઇ જવું આપણાં દેશ માટે યોગ્ય નથી.

~ મતભેદને મનભેદ ન બનવા દઇએ એમાં જ લોકશાહીનો વિજય છે. સૌને 68’મા પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભેચ્છાઓ..

~ ડીડી ન્યુઝ જુઓ, ખુશ રહો! જય હિન્દ. વંદે માતરમ..

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...