પુસ્તકનું નામ: એકલવીર લેખક: પૉલો કોએલો

~~

એકલવીર – પૉલો કોએલો

– લેખક પૉલો કોએલો (સાચો ઉચ્ચાર – પૌલો કોએલ્હો ‘Paulo Coelho‘) દ્વારા લખાયેલા પુસ્તકોને દુનિયાભરમાં લોકોએ વખાણ્યા છે અને અનેક ભાષાઓમાં તેનો અનુવાદ પણ થયો છે. આ પુસ્તક, એકલવીર, મુળ આંરરાષ્ટ્રીય બેસ્ટસેલર બુક ‘Winners Stand Alone’ નો ગુજરાતી અનુવાદ છે. જો કે આ પુસ્તક સૌ પ્રથમ પોર્ટુગીઝ ભાષામાં લખાયેલું છે.

– પુસ્તકમાં મુખ્ય છએક પાત્રોની આસપાસ બનતી ઘટનાઓ અને વિચારોનું વર્ણન છે. ઘણી જગ્યાએ પૈસાદાર લોકોના વૈભવ, આદત અને દુર્ગુણો પર ભારે કટાક્ષ પણ છે.

– ભાષાંતરમાં પણ મુળ લેખકની છટા જાળવી રાખવા બદલ અનુવાદકને અભિનંદન આપવા પડે. ઉપરા-ઉપરી બનતી રોચક ઘટના અને મુખ્ય પાત્રોની મનોસ્થિતિની સાથે ચાલતું આ પુસ્તક રસપ્રદ તો છે જ. પરંતુ અંગત સમજણ અનુસાર હું પુસ્તકના મુખ્ય પાત્ર, આઇગોર, ના દરેક વિચારો કે કાર્યો સાથે સહમત થઇ શકતો નથી. પણ હા, પુસ્તક અનુસાર તેનો ભુતકાળ અને વર્તમાનની સ્થિતિ આધારે તેની મનોસ્થિતિ સમજી શકાય એવી છે છતાંયે કયાંક તેના વર્તનથી તેના વિચારો અંગે મનમાં ગુંચવાડો થાય છે.

– પુસ્તકના મુખપૃષ્ટ પર શિર્ષકની ટૅગ-લાઇનમાં ‘જીંદગીના શ્રેષ્ઠ મુલ્યો શોધવાની પ્રેરણાત્મક કથા’ -એવું લખેલું છે પણ અંગત રીતે મને બે-ત્રણ વિષય-વસ્તુ ઉપરાંત કંઇ એવું ખાસ ન જણાયું. વિચિત્ર ઘટનાઓ અને વિચારો સાથે-સાથે પુસ્તકનો અંત જે સ્થિતિએ આવે છે ત્યાં, મારા મતે, વાચકને એક અતિવિચિત્ર જગ્યાએ એકલો છોડી દેવાયો હોય એવી લાગણી ઉપજે છે.

~  ~  ~

આ પુસ્તકને બગીચાના માળી તરફથી..

5 માંથી 2.5 ફુલડાં!

One thought on “Book: એકલવીર

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...