ડિસેમ્બર 3, 2016 બગીચાનો માળી 2Comment

…પપ્પા, આ લોકો લગન કેમ કરતાં હશે?

– કાલે જ એક લગ્નમાં આ સવાલ તેણે પુછ્યો પણ હું કોઇ જવાબ ન આપી શક્યો. કોઇને ખબર હોય તો જણાવી શકે કે વ્રજ દ્રારા પુછવામાં આવેલ સવાલનો શું જવાબ આપી શકાય..


# સાઇડટ્રેક : રાજકારણ અને સરકારી વાતોથી દુર રહેવું એવું નક્કી કર્યું’તું એટલે આજકાલ આખા દેશમાં જે ચાલી રહ્યું છે તે વિશે આજસુધી અહીયાં કોઇ નોંધ કરવામાં આવી નથી પણ હવે લાગે છે કે તેને માત્ર રાજકારણ સાથે જોડી શકાય એમ નથી. (ઇસકા મતલબ સમજે, દયા?.. અબ હમ ભી કુછ લીખેંગે!!!)

2 thoughts on “વ્રજ asking..

તમે પણ કંઇક કહો ને...