બગ્ગુ’s 1st Birthday!

નાયરાની પ્રથમ જન્મદિવસ Nayra's first birthday

આજે અમારી નાયરા આજે એક વર્ષની થઇ.

તેના જન્મદિવસ ઉજવણીની યાદગીરી રુપે બે ફોટો..

નાયરાની પ્રથમ જન્મદિવસ

~ ઉપરનો ફોટો જોઇને આજે વ્રજના પ્રથમ જન્મદિવસને પણ યાદ કર્યો. ત્યારે અમે અલગ મુડમાં જ હતા. (કેટલો ફરક છે દિવસોમાં)

~ અમે આ એક નવી સિસ્ટમ ચલાવીએ છીએ કે જન્મદિવસ કોઇપણનો હોય ઘરમાં પણ કેક તો દરેકની મનપસંદ ફ્લેવરમાં આવશે. (મતલબ કે એક જ આખી કેકના બદલે અલગ અલગ પીસ આવે ઘરમાં!)

નાયરાની પ્રથમ જન્મદિવસ Nayra's first birthday

~ બર્થ-ડે પર કેક લાવ્યા પછી જન્મદિવસ ઉજવણીના સંપુર્ણ પશ્ચિમીકરણ તરીકે કેક કાપવાની વિધી દર્શાવતો ફોટો! (આ માત્ર વિધી જ હતી. અમે એમ તો નાયરાને સાચે કેક કાપવા ન દીધી. પછી એ તુટેલો પીસ કોણ લે?)

નાયરાની પ્રથમ જન્મદિવસ Nayra's first birthday

Birthday 2.1

Cake-time!
B’day Pose!
Buddies! 😉

– નોંધ:

  • વધારે લખાણપટ્ટીનો સમય નથી એટલે આજે માત્ર ફોટો સ્ટોરીથી જ પતાવ્યું છે. (જો સમય મળશે તો સંપુર્ણ અહેવાલ રજુ કરવામાં આવશે.)
  • Birthday 2.1 એ કોઇ બર્થ’ડે સોફ્ટવેરનું વર્ઝન નથી. આ તો આજે વ્રજ ૨ વર્ષ અને ૧ મહિનાનો થયો ને એટલે! (આ ઉજવણી આ સમયે કેમ? -એવો પ્રશ્ન થાય તો આ પોસ્ટ જોઇ લેવી.)
  • જેઓ આ સિવાય બીજા ફોટો જોવામાં રસ ધરાવતા હોય, તેઓ ક્લિક કરશે; અહી.
  • અપડેટ્સની નવી પોસ્ટ ઉમેરવામાં હજુ વધારે સમય લાગી શકે છે. (માત્ર લાગતા-વળગતા જોગ.)