ફોટો અપડેટ – નાયરા

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરા ની ફોટો અપડેટ

~ નાયરાના ફોટો નથી આવ્યા એવું થોડા સમય પહેલાં કોઇએ યાદ કરાવ્યું હતું. વ્રજ વખતે અહીયાં નિયમિત ફોટો અપડેટ થતી રહેતી હતી. (આમાં કદાચ પ્રથમ બાળક અને બીજા બાળક વચ્ચેના ઉત્સાહનો આ મુળભુત ફરક હશે.)

~ આમ તો થોડા દિવસ પહેલા જ વ્રજ અને નાયરાના ફોટો અપડેટ કર્યા હતા ત્યારે પણ નક્કી કર્યું હતું કે નાયરા માટે અલગ અપડેટ કરીશ. (એ નક્કી કરતી વખતે દિલથી ઇચ્છા હતી કે બગ્ગુ માટે અલગથી ફોટો પોસ્ટ હોય.)

~ વ્રજ વખતે ક્યારેય એકસાથે આટલા બધા ફોટો અપડેટ ન’તા કર્યા પણ આજે સવાલ નાયરાને ન્યાય આપવાનો હતો, એટલે બેલેન્સ કરવાના ચક્કરમાં ઘણાં ફોટો સિલેક્ટ કરી લીધા હોય એવું લાગે છે. 😃

~ એમપણ ફોટો સિલેક્ટ કરતી વખતે જ સમજાઇ ગયું’તું કે ઘણાં લાંબા સમયથી બગ્ગુના ફોટો નથી આવ્યા એટલે બે-ચાર ફોટોથી નહી ચલાવી લેવાય.

~ અહીયાં દિવસ અનુસાર ઉપરથી નીચે ફોટો ગોઠવ્યા છે. જેથી તેના દેખાવમાં આવેલા બદલાવ પણ ધ્યાનમાં આવે. (હા, તેના વર્તન અને મસ્તીમાં આવેલ બદલાવ વિશે લખવા જઇશ તો એક અલગ લાંબી અપડેટ બને એમ છે!)

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

નાયરાનો ફોટો. Photo of NAYRA

અજ્ઞાનવાણી

*સાઇડટ્રેકઃ મેડમજીનું કહેવું છે કે હું નાયરા સાથે વ્રજ કરતા વધારે કનેક્ટેડ છું. એમ પણ અમારો વ્રજ ફુલ્લી મમ્મા’ઝ બોય છે, તો નાયરા પાપા’ઝ ગર્લ બને તો સારું. દિકરી સાથે બાપનું જોડાણ એમ પણ ખાસ હોય છે એવું સાંભળ્યું’તું, હવે અનુભવાય છે.

ફોટોઃ વ્રજ અને નાયરા

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

આમ તો વિચાર્યુંં‘તું કે નાયરાના ફોટોની એક અપડેટ મુકીશ પરંતુ ઘણાં સમયથી વ્રજના ફોટો પણ બાકી છે. એટલે અમે વિચારને થોડોક બદલ્યો છે! (ટાઇટલમાં વ્રજ અને નાયરા જોઇને સમજાઇ ગયું હશે.)

ભાઇ-બહેનને સાથે રાખવાની ઇચ્છા મનમાં રાખીને હવે વ્રજ અને નાયરા બંનેના સાથે હોય એવા ફોટો આજે અપલોડ કરું છું. (જેથી કોઇ એકને અન્યાય ન થાય.🙂)

અને મારી બગ્ગુના ફોટો માટે એક અલગ અપડેટ તો આવશે જ. (સિલેક્શન ચાલે છે કે કયા-કયા અપલોડ કરું, ત્યાં સુધી આ બધા જોઇ લો.)

vraj and nayra

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

અને આ છેલ્લે ઉત્તરાયણના સમયની ક્લિક!..

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

વ્રજ અને નાયરાના ફોટો

[170912] Photo: બગલી

નાયરા

~ ટીનટીનના ફોટો વખતે વિચાર હતો કે અલગથી નાયરા ના ફોટોની પોસ્ટ પણ બનાવવામાં આવે.. (એમ તો હું ઘણાં વિચાર કરતો જ રહો છું.)

~ નામ પાડવા એ અમારો જન્મસિદ્ધ હક છે અને એ જ કહથી અમે અમને ગમતી વ્યક્તિઓને નામથી વધુ ઉપનામથી ઓળખવું પસંદ કરીએ છીએ. (આ નામ પ્રથમ વખત અહીં નોંધવામાં આવી રહ્યું છે એટલે જણાવી દઉ કે આજે મારી ઢીંગલીની વાત છે.)

~ બસ તો આજે એ જ..

 

નાયરા
નાયરા

*બગલી = બગલાનું (Stork) સ્ત્રીલિંગ…