– આમ તો આ કેટેગરીમાં આવે એવી વસ્તુંઓ સમયાંતરે ખરીદવામાં આવતી જ હોય છે પણ દરેકની નોંધ કરવામાં અગમ્ય કારણોસર અમે ચુકી જતા હોઇએ છીએ. (આ અમગમ્ય કારણો ખરેખર ગમે એવા નથી.)

– ખૈર, આજે લખાણપટ્ટી કરવા માટે વધારે સમય નથી એટલે સીધી જ મુખ્ય વાત પુરી કરી લઉ. ટાઇટલમાં જણાવેલી વસ્તુઓને ફ્લિપકાર્ટ દ્વારા મેળવવામાં આવી છે. સમયસર ડીલીવરી બદલ ફ્લિપકાર્ટનો આભાર અને મજબુત પેકિંગ માટે +1 ! (મેમરી કાર્ડ અને OTG કેબલના પેકિંગ ખોલવા માટે માનવીય હાથ ઉપરાંત બે-ત્રણ શસ્ત્રોની જરૂર પડી!)

– હવે, એક પછી એક વસ્તુઓ તેમના આકર્ષક ફોટો સાથે! (અહીયાં આકર્ષક ફોટો મુકવા પડે! નહી તો કોઇને એમ લાગશે કે હું કાયમ છેતરાઇ જઉ છું! જાહેરમાં તો ઇજ્જત સાચવવી પડે ને.. 😉 )


  • દુરભાષ યંત્ર: Moto G (with 16GB)

Moto G

Moto G


  • માહિતી સંગ્રહક: Transcend MicroSDHC 16GB class-10

Tra 16GB

Tra 16GB_


  • સુવિધા તાર: Callmate OTGMI Micro USB Cable

OTG Cable

OTG Cable


– આ દરેક વસ્તુઓની વિશિષ્ટતા, ખામી અને કાર્યક્ષમતા વિશે ભવિષ્યમાં લખવામાં આવશે.

– ફોટો સંયોજક: ફ્લિપકાર્ટ.કોમ

3 thoughts on “Moto G, MMC 16GB & OTG Cable

    1. વાહ! સેમપીંચ! આ ફોન ખરેખર સરસ લાગ્યો. અને આ બીજા ફોનની વાત ઉપરથી યાદ આવ્યું કે હજુ એક નવા ફોનની નોંધ લેવાની ભુલાઇ ગઇ છે… ઓકે. નેક્સ્ટ પોસ્ટમાં તેની માહિતી આપવામાં આવશે. સહન કરી લેજો. 🙂

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...