્રમેશભાઇ

આ રમેશભાઇ કોણ છે અને કેમ વારંવાર મારી વાતોમાં આવે છે એવો સવાલ આપને થયો હશે એટલે આ પાના સુધી પહોંચ્યા છો! (ના થતો હોય તો તમે બગીચાનંદની વાતોથી હજુ અજાણ્યા છો એમ સમજવું.)

સાચું કહું તો આ એક એવી આભાસી વ્યક્તિ છે જેના નામનો ઉપયોગ હું મનફાવે એમ અને મનફાવે ત્યાં કરું છું. જે છે આસપાસ, પણ ક્યાંય નથી અને ન હોવા છતાં પણ અસ્તિત્વમાં છે! (બસ, ગોળગોળગોળ ફર્યા રાખો.. હું ફેરવું છું એમ 😇)

જ્યાં કોઇ નથી ત્યાં રમેશભાઇ છે અને જ્યાં બધા છે ત્યાં તો રમેશભાઇ પહેલાથી હોય છે! એ તો અત્ર-તત્ર-સર્વત્ર છે. કાળ-સમયથી પરે અને જીવન-મૃત્યુના ચક્કરથી મુક્ત છે! (યે કુછ જ્યાદા હો ગયા 🤔.. પણ મારા રમેશભાઇ પોતે છે જ એવા મહાન!)

ક્યારેક કંઇક કહેવા માટે ત્રીજા વ્યક્તિની જરૂર પડતી હોય છે. ક્યાંક ઉદાહરણ માટે તો ક્યાં દોષ દેવા માટે, તો વળી ક્યાંક આભાર વ્યક્ત કરવા કે કૃપા મેળવવા માટે મને કોઇ ત્રીજા પક્ષકારની જરૂર હોય છે. એવો પક્ષકાર જે જનસામાન્ય તથા સૃષ્ટીના નિયમોથી પરે હોય. (મતલબ કે મારી વાતોમાં આવા એક વ્યક્તિની મને જરુર હતી.)

આવા સમયે મારી વાતોમાં હું આ રમેશભાઇને હકથી વચ્ચે ઢસડીને લઇ આવું છું. કોઇ ભગવાન-ઇશ્વર તો નથી મારા અને અલ્લા-બલ્લામાં પણ અમે નથી માનતા તો કંઇ અજુગતું લાગે તો ગાળો આપવા કોઇ તો જોઇએ ને.. (અને ક્યાંક કંઇક વિચિત્ર લાગે તો પણ અમે રમેશભાઇના નામે ચડાવીને અમારી નાસ્તિક્તા બચાવી લઇએ છીએ. કીસી કો બતાના મત. 🤫)

આપને થશે કે બીજું કોઇ નામ નહી અને રમેશભાઇ જ કેમ? – તો સાંભળી લો.. આ નામ પાછળ એક નાનકડી જ વાત છે. પણ એ પછી ક્યારેક કહીશ..

પિક્ચર અભી બાકી હૈ દોસ્ત!..