જૂન 27, 2014 બગીચાનો માળી 10Comment

[click on image to view in full screen mode!]

Entry!

~

કેટલીક અન્ય છબીઓ! ..

Place: Sabarmati River Front, Ahmedabad.

માર્ચ 21, 2014 બગીચાનો માળી 1Comment

Photograph window eye by Darshit  on 500px

જાન્યુઆરી 24, 2014 બગીચાનો માળી 9Comment

– ઘણાં સમય પહેલા જણાવ્યા મુજબ આજે વ્રજના ફોટો મુકવામાં આવી રહ્યા છે. (કયારે જણાવ્યું’તુ અને તેનો કેટલા દિવસે અમલ થાય છે તેની શોધખોળ કરવા માટે સંશોધકોને છુટ આપવામાં આવે છે. – લિ.હુકમથી)

– આ ફોટોવાળી વાતની શરૂઆત તેને (એટલે કે વ્રજ ને) ‘ટકું’ કરાવ્યું ત્યારે થઇ હતી અને પછી ટકાટક ફોટો મુકવાની જાહેરાત પણ કરી હતી. આજે અમે તે વચન પુરું કરી રહ્યા છીએ. (જોયું! અહી દરેક જાહેરાતનો અમલ કરવામાં આવે છે! એક અન્ય જાહેરાત: ચુટણીમાં આપનો કિમતી વૉટ અમને જ આપજો. જાહેરાત પુરી.)

– હવે વધારે બકબક (અહીં સમજો કે, લખ-લખ) કરવા કરતાં ફોટો જલ્દી મુકી દેવો ઠીક લાગે છે. (નહી તો વળી બધા મનેય માઇક પકડીને લાંબા-લાંબા ભાષણ ઠપકારતા નેતા જેવો ગણી લેશે.)

*સાઇડટ્રેક: તમને એમ નથી લાગતું કે આજકાલ મારી વાતોમાં રાજકારણની અસર વધારે હોય છે?… (તમારું તમે જાણો, મને તો લાગે છે.)

# આ રહ્યા ફોટો’ઝ : (ફોટોને ગુજરાતીમાં છબી કહેવાય! – #જાણકારી)

DSC_0289 (2)-001DSC_0290-001DSC_0296 (1)-001DSC_0296 (2)-001

– કાલે બપોરે નાગપુર જવાની ટ્રેન છે, ત્યાં અઠવાડીયાનો પ્રસંગ પતાવવાનો છે, બધું પેકિંગ બાકી છે, બીજું પણ ઘણુંબધું કામ પેન્ડીંગ છે અને મેડમજી તો પીયર છે. (હવે તમે સમજી શકો છો કે મારી હાલત કેવી હશે.)

– ઓકે તો…. એક અઠવાડીયું આખા અમદાવાદને આપ સૌના ભરોસે છોડીને જઉ છું, સાચવજો. (આ મજાક નથી.)

___________________________

*આ પોસ્ટના ટાઇટલ વિશે લગભગ બધા જાણતા હશે, છતાંયે જો કોઇને તે અંગે કુતુહલ હોય તો તે અહીં ખાંખા-ખોળા જાતે જ કરી લે. (જુની પોસ્ટને શોધીને લીંક કરવાનો હમણાં સમય નથી.)